آکادمی ماهر
حرف اول آموزش صنعت

دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه‌ای هستید؟

site slider

 

 

 

۲

دسته ی تخصصی

 

 

 

۱۲

دوره‌ی آموزشی

 

 

 

۱۵۰

ویدئوی آموزشی

 

 

 

۱۵

استاد حرفه ای

 

 

 

۷۰۰۰

ساعت آموزش

جدیدترین دوره‌ها

آخرین‌ها در تلویزیون ماهر

آخرین مقالات ماهر

ماهر محور موفقیت

 

 

 

۲۰۰+

مشاوره کارخانه

 

 

 

۵.۰۰۰+

مشاوره فردی

 

 

 

۲۰۰+

پروژه اجرا شده

 

 

 

۵۰۰+

آموزش رایگان

 

 

 

۳۰.۰۰۰

دانش پذیر

 

 

 

۵.۰۰۰+

ساعت آموزش